วิธีการจัดส่งสินค้า

ลูกค้าในประเทศ

ลูกค้าต่างประเทศ

ไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • ค่าจัดส่งและค่าดำเนินการ 70 บาทต่อ 1 ใบสั่งซื้อ
 • ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อสั่งซื้อครบ 700 บาทต่อ 1 ใบสั่งซื้อ
 • ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 7-10 วันทำการโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการของไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก

 

ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (Airmail or EMS)
 • ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับพื้นที่และรูปแบบการจัดส่ง
 • โดยเฉพาะการจัดส่งแบบ EMS ลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยแบบออนไลน์ เพื่อติดตามสินค้าหรือต้องการทราบขั้นตอนการจัดส่ง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รวมยอดหนังสือลดราคาในใบสั่งซื้อ
หากในใบสั่งซื้อมีหนังสือลดราคารวมอยู่ด้วย เนื่องจากระบบไม่สามารถคำนวณตัดยอดหนังสือลดราคาออกจากใบสั่งซื้อได้ ลูกค้าจะต้องรอเจ้าหน้าที่แจ้งกลับเพื่อสรุปยอดค่าจัดส่งใหม่ก่อนทำการโอนเงินเท่านั้น

บริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (DHL)
 • ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 2-3 วันทำการ
 • โดยบริษัทฯ จะแจ้งหมายเลขและเว็บไซต์เพื่อติดตามสินค้าของลูกค้าได้แบบออนไลน์
EMS (แบบด่วนพิเศษ)
 • อัตราค่าจัดส่งคิดตามน้ำหนักจริง โดยคิดตามอัตราค่าบริการของไปรษณีย์ไทย + ค่าดำเนินการ 30 บาท ต่อครั้ง
 • บริษัทฯ จะแจ้งหมายเลข EMS ทางอีเมล์ เพื่อให้ลูกค้าใช้สำหรับติดตามสินค้าของลูกค้าได้แบบออนไลน์
 • ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 วันทำการโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการของไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทฯ คิดค่าขนส่งตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ + ค่าดำเนินการ โดยบริษัทฯ จะแจ้งค่าบริการให้ลูกค้าทราบทางอีเมล์ ก่อนการชำระค่าสินค้า เพื่อเป็นการยืนยันการจัดส่งของลูกค้า
 • เมื่อลูกค้าแจ้งการโอนเงินแล้ว สินค้าจะถูกจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันหยุดไปรษณีย์ ( วันอาทิตย์และวันหยุดนขัตฤกษ์ )
 • เมื่อลูกค้าแจ้งการโอนเงินแล้ว จะได้รับหมายเลขพัสดุทางอีเมลล์ สามารถนำไปตรวจสอบความคืบหน้า ได้ที่