รถเข็นของฉัน

การจัดจำหน่าย

บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด รับจัดจำหน่ายหนังสือดีมีคุณภาพ ให้สำนักพิมพ์หรือบุคคลทั่วไป
หากท่านมีความประสงค์จะเสนอผลงานของท่านเพื่อทำการพิจารณาจัดจำหน่าย กรุณาส่งรายละเอียดผลงานมายังบริษัทดังนี้ค่ะ
1. ARTWORK รูปแบบปกหนังสือ
2. ชื่อเรื่อง
3. ชื่อผู้แต่ง
4. ISBN
5. BARCODE
6. ราคา
7. จำนวนหน้า
8. สารบัญ
9. ขนาดรูปเล่ม
10. จำนวนที่คาดว่าจะพิมพ์
11. ครั้งที่พิมพ์
12. กลุ่มเป้าหมาย
13. บทคัดย่อของหนังสือ (เรื่องย่อ)
14. ไฟล์ Preview หน้าหนังสือทดลองอ่าน 10 หน้า (ส่งเป็นไฟล์ pdf ขนาดไม่เกิน 1 MB)
โดยท่านสามารถส่งรายละเอียดผลงานของท่านเพื่อการพิจารณาจัดจำหน่ายมาได้ ที่
- คุณกฤษดา พรมดี [email protected]
- คุณวลัยลักษณ์ พันธุ์ยา [email protected]
***หมายเหตุ: ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1000 KB (1 MB)
จัดส่งทางไปรษณีย์ ที่
บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ผู้ติดต่อ : คุณกฤษดา พรมดี , คุณวลัยลักษณ์ พันธุ์ยา
15/234 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (66) 0-2541-7375, (66) 0-2930-6215, Fax : (66) 0-2541-7377, (66) 0-2930-7733, เปิดทำการ : จันทร์ – เสาร์ (08.30 – 17.30 น.)
ทางบริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาและทำการติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วที่สุดค่ะ