รถเข็นของฉัน

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ตัวแทนจัดจำหน่ายหนังสือของหนังสือชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น CAMBRIDGE (ELT), MACMILLAN แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย รวมถึงสำนักพิมพ์ชั้นนำต่างๆอีกมากมาย
เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง IT Support

คุณสมบัติพื้นฐาน

1. เพศ : ชาย
2. วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
3. อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
4. รับผิดชอบต่อหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
5. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ละเอียด รอบคอบ

รายละเอียดของงาน

– มีความรู้ความสามารถด้านประกอบ ซ่อม ลงวินโดว์ ลงโปรแกรมพื้นฐาน
– รับแจ้งปัญหาให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้ง Software Hardware รวมถึงสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิค ให้กับผู้ใช้งาน
– สามารถแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย (Network / Server) ในเบื้องต้นได้
– มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของระบบ Website CMS (Magento)
– สามารถใช้โปรแกรมทางด้านกราฟฟิคได้เล็กน้อย เช่น Photoshop

การสมัคร

ติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง จันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.
หรือส่งจดหมาย / E-mail พร้อมเอกสารการสมัครงานมาที่
บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
15/234 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2930-6215, 0-2514-7375
E-mail : [email protected]