แบบเรียนหนังสือต่างประเทศ

Showing 1–48 of 748 results

 • (2ED) ULTIMATE GUIDE TO MASTERING COMPREHENSION P1

  ฿209.00 ฿198.55

  PRODUCT DETAILS (ข้อมูลหนังสือ):-
  TITLE / ชื่อเรื่อง:(2ED) ULTIMATE GUIDE TO MASTERING COMPREHENSION P1
  AUTHORS / ผู้แต่ง:SHAHEED SALIM
  PUBLISHER / สำนักพิมพ์:MARSHALL CAVENDISH
  YEAR PUBLISHED / ปีพิมพ์:2014
  PRICE / ราคา:209.00 Baht.
  ISBN-13:9789810197834
  LEVEL/ระดับ:PRIMARY
  DIMENSIONS / ขนาด:19*26 cm.
  WEIGHT / น้ำหนัก:225 g.
  PAGES / หน้า:105 Pages.


 • (2ED) ULTIMATE GUIDE TO MASTERING COMPREHENSION P5

  ฿239.00 ฿227.05

  PRODUCT DETAILS (ข้อมูลหนังสือ):-
  TITLE / ชื่อเรื่อง:(2ED) ULTIMATE GUIDE TO MASTERING COMPREHENSION P5
  AUTHORS / ผู้แต่ง:SHAHEED SALIM
  PUBLISHER / สำนักพิมพ์:MARSHALL CAVENDISH
  YEAR PUBLISHED / ปีพิมพ์:2015
  PRICE / ราคา:239.00 Baht.
  ISBN-13:9789810197865
  LEVEL/ระดับ:PRIMARY
  DIMENSIONS / ขนาด:19*26 cm.
  WEIGHT / น้ำหนัก:320 g.
  PAGES / หน้า:158 Pages.


 • 100% SCIENCE PROCESS SKILLS P3 (BOOK 1)

  ฿215.00 ฿204.25

  Title(ชื่อเรื่อง): 100% SCIENCE PROCESS SKILLS P3 (BOOK 1)
  Author(ผู้แต่ง): DR.CONSTANCE GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2009
  Price (ราคา): 215.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 9+
  Dimension (ขนาด): 18.8 X 25.8 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 365 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 234 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814257374


 • 100% SCIENCE PROCESS SKILLS P4 (BOOK 2)

  ฿215.00 ฿204.25

  Title(ชื่อเรื่อง): 100% SCIENCE PROCESS SKILLS P4 (BOOK 2)
  Author(ผู้แต่ง): DR. CONSTANCE GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2009
  Price (ราคา): 215.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 10+
  Dimension (ขนาด): 19 X 26 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 390 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 186 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814257381


 • 100% SCIENCE PROCESS SKILLS P5 (BOOK 1)

  ฿235.00 ฿223.25

  Title(ชื่อเรื่อง): 100% SCIENCE PROCESS SKILLS P5 (BOOK 1)
  Author(ผู้แต่ง): DR.CONSTANCE GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2010
  Price (ราคา): 235.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 11+
  Dimension (ขนาด): 19 X 26 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 480 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 256 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814257787


 • 100% SCIENCE PROCESS SKILLS P6 (BOOK 2)

  ฿235.00 ฿223.25

  Title(ชื่อเรื่อง): 100% SCIENCE PROCESS SKILLS P6 (BOOK 2)
  Author(ผู้แต่ง): DR. CONSTANCE GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2010
  Price (ราคา): 235.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 12+
  Dimension (ขนาด): 19 X 26 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 500 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 266 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814257947


 • 1000 ANIMALS

  ฿359.00 ฿341.05

  Title(ชื่อเรื่อง): 1000 ANIMALS
  Author(ผู้แต่ง): JESSICA GREENWELL, NIKKI DYSON
  Publisher(สำนักพิมพ์): USBORNE PUBLISHING
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2018
  Price (ราคา): 349.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 7+
  Dimension (ขนาด): 24.9 X 29.5 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 510 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 34 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9781474951340


 • 101 MUST KNOW CHALLENGING MATHS WORD PROBLEMS 1

  ฿220.00 ฿209.00

  Title(ชื่อเรื่อง): 101 MUST KNOW CHALLENGING MATHS WORD PROBLEMS 1
  Author(ผู้แต่ง): JOYLYNN CHENG
  Publisher(สำนักพิมพ์): SAP EDUCATION
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 220.00
  Level (ระดับ): PRIMARY
  Dimension (ขนาด): 19 x 26 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 120 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 76 Pages
  Format (รูปแบบ): PAPERBACK
  Edition (พิมพ์ครั้งที่):
  ISBN: 9789814453226


 • 101 MUST KNOW CHALLENGING MATHS WORD PROBLEMS 2

  ฿220.00 ฿209.00

  Title(ชื่อเรื่อง): 101 MUST KNOW CHALLENGING MATHS WORD PROBLEMS 2
  Author(ผู้แต่ง): JOYLYNN CHENG
  Publisher(สำนักพิมพ์): SAP EDUCATION
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 220.00
  Level (ระดับ): PRIMARY
  Dimension (ขนาด): 19 x 26 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 120 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 76 Pages
  Format (รูปแบบ): PAPERBACK
  Edition (พิมพ์ครั้งที่):
  ISBN: 9789814453233


 • 101 MUST KNOW CHALLENGING MATHS WORD PROBLEMS 3

  ฿220.00 ฿209.00

  Title(ชื่อเรื่อง): 101 MUST KNOW CHALLENGING MATHS WORD PROBLEMS 3
  Author(ผู้แต่ง): JOYLYNN CHENG
  Publisher(สำนักพิมพ์): SAP EDUCATION
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 220.00
  Level (ระดับ): PRIMARY
  Dimension (ขนาด): 19 x 26 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 120 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 76 Pages
  Format (รูปแบบ): PAPERBACK
  Edition (พิมพ์ครั้งที่):
  ISBN: 9789814453240


 • 101 MUST KNOW CHALLENGING MATHS WORD PROBLEMS 4

  ฿220.00 ฿209.00

  Title(ชื่อเรื่อง): 101 MUST KNOW CHALLENGING MATHS WORD PROBLEMS 4
  Author(ผู้แต่ง): JOYLYNN CHENG
  Publisher(สำนักพิมพ์): SAP EDUCATION
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 220.00
  Level (ระดับ): PRIMARY
  Dimension (ขนาด): 19 x 26 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 120 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 76 Pages
  Format (รูปแบบ): PAPERBACK
  Edition (พิมพ์ครั้งที่):
  ISBN: 9789814453257


 • 101 MUST KNOW CHALLENGING MATHS WORD PROBLEMS 5

  ฿250.00 ฿237.50

  Title(ชื่อเรื่อง): 101 MUST KNOW CHALLENGING MATHS WORD PROBLEMS 5
  Author(ผู้แต่ง): JOYLYNN CHENG, RYAN SIA
  Publisher(สำนักพิมพ์): SAP EDUCATION
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2015
  Price (ราคา): 250.00
  Level (ระดับ): PRIMARY
  Dimension (ขนาด): 19 x 26 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 280 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 142 Pages
  Format (รูปแบบ): PAPERBACK
  Edition (พิมพ์ครั้งที่):
  ISBN: 9789814453264


 • 101 MUST KNOW CHALLENGING MATHS WORD PROBLEMS 6

  ฿250.00 ฿237.50

  Title(ชื่อเรื่อง): 101 MUST KNOW CHALLENGING MATHS WORD PROBLEMS 6
  Author(ผู้แต่ง): JOYLYNN CHENG, RYAN SIA
  Publisher(สำนักพิมพ์): SAP EDUCATION
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2015
  Price (ราคา): 250.00
  Level (ระดับ): PRIMARY
  Dimension (ขนาด): 19 x 26 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 285 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 154 Pages
  Format (รูปแบบ): PAPERBACK
  Edition (พิมพ์ครั้งที่):
  ISBN: 9789814453271


 • 1600+ PRACTICE QUESTIONS FOR THE GMAT+ONLINE

  ฿585.00 ฿555.75

  PRODUCT DETAILS (ข้อมูลหนังสือ):-
  TITLE / ชื่อเรื่อง:1600+ PRACTICE QUESTIONS FOR THE GMAT+ONLINE
  AUTHORS / ผู้แต่ง: GROCKIT/KAPLAN
  PUBLISHER / สำนักพิมพ์:SIMON & SCHUSTER
  YEAR PUBLISHED / ปีพิมพ์:2015
  PRICE / ราคา:585.00 Baht.
  ISBN-13:9781506202679
  LEVEL/ระดับ:EXAMINATIONS/ASSESSMENT
  DIMENSIONS / ขนาด:21.3*27.6 cm.
  WEIGHT / น้ำหนัก:790 g.
  PAGES / หน้า:482 Pages.


 • 1600+ PRACTICE QUESTIONS FOR THE GRE+ONLINE

  ฿585.00 ฿555.75

  PRODUCT DETAILS (ข้อมูลหนังสือ):-
  TITLE / ชื่อเรื่อง:1600+ PRACTICE QUESTIONS FOR THE GRE+ONLINE
  AUTHORS / ผู้แต่ง:KAPLAN/GROCKIT
  PUBLISHER / สำนักพิมพ์:SIMON & SCHUSTER
  YEAR PUBLISHED / ปีพิมพ์:2016
  PRICE / ราคา:585.00 Baht.
  ISBN-13: 9781506202686
  LEVEL/ระดับ:EXAMINATION/ASSESSMENT
  DIMENSIONS / ขนาด:21.4*27.7 cm.
  WEIGHT / น้ำหนัก:660 g.
  PAGES / หน้า:399 Pages.


 • 21ST CENTURY CONTEMPORARY CHINESE DICTIONARY

  ฿815.00 ฿774.25

  TITLE / ชื่อเรื่อง:21ST CENTURY CONTEMPORARY CHINESE DICTIONARY
  AUTHORS / ผู้แต่ง:MARSHALL CAVENDISH
  PUBLISHER / สำนักพิมพ์:MARSHALL CAVENDISH
  YEAR PUBLISHED / ปีพิมพ์:2017
  PRICE / ราคา:815.00 Baht.
  ISBN-13:9789814684385
  LEVEL/ระดับ:DICTIONARY
  DIMENSIONS / ขนาด:14.3*20.8 cm.
  WEIGHT / น้ำหนัก:1,580 g.
  PAGES / หน้า:2,081 Pages.


 • ACADEMIC WRITING FOR GRADUATE STUDENTS: ESSENTIAL TASKS AND SKILLS (3ED)

  ฿1,800.00 ฿1,710.00

  Title(ชื่อเรื่อง): ACADEMIC WRITING FOR GRADUATE STUDENTS: ESSENTIAL TASKS AND SKILLS (3ED)
  Author(ผู้แต่ง): JOHN M. SWALES & CHRISTINE B. FEAK
  Publisher(สำนักพิมพ์): UNIVERSITY OF MICHIGAN PRESS
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2018
  Price (ราคา): 1,800.00
  Level (ระดับ): Adult
  Dimension (ขนาด): 15 x 23cm.
  Weight (น้ำหนัก): 660 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 440 Pages.
  Format (รูปแบบ): paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 3ED
  ISBN: 9780472034758


 • ACADEMY STARS 2:TEACHER’S BOOK PK

  ฿999.00 ฿949.05

  Title(ชื่อเรื่อง): ACADEMY STARS 2:TEACHER’S BOOK PK
  Author(ผู้แต่ง): VIV LAMBERT
  Publisher(สำนักพิมพ์): MACMILLAN ELT (NON-EXCLUSIVE)
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2014
  Price (ราคา): 999.00
  Level (ระดับ): PRIMARY
  Dimension (ขนาด): 21 x 29.4 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 605 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 208 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9781380006516


 • ACTIVITIES FOR COORPERATIVE LEARNING

  ฿999.00 ฿949.05

  Title(ชื่อเรื่อง): ACTIVITIES FOR COORPERATIVE LEARNING
  Author(ผู้แต่ง): JASON ANDERSON
  Publisher(สำนักพิมพ์): DELTA INTERNATIONAL BOOK WHOLESALERS LTD.
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2019
  Price (ราคา): 999.00
  Level (ระดับ): A1-C1
  Dimension (ขนาด): 21 x 29.7 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 530 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 140 Pages
  Format (รูปแบบ): PAPERBACK
  Edition (พิมพ์ครั้งที่):
  ISBN: 9783125017344


 • ACTIVITIES FOR TASK-BASED LEARNING

  ฿999.00 ฿949.05

  Title(ชื่อเรื่อง): ACTIVITIES FOR TASK-BASED LEARNING
  Author(ผู้แต่ง): NEIL ANDERSON, NEIL MCCUTCHEON
  Publisher(สำนักพิมพ์): DELTA INTERNATIONAL BOOK WHOLESALERS LTD.
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2019
  Price (ราคา): 999.00
  Level (ระดับ): A2-C1
  Dimension (ขนาด): 21 x 29.7 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 530 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 140 Pages
  Format (รูปแบบ): PAPERBACK
  Edition (พิมพ์ครั้งที่):
  ISBN: 9783125017016


 • ADDITIONAL MATHS 360 E-BOOK BUNDLE (PRINT+EBOOK)

  ฿985.00 ฿935.75

  PRODUCT DETAILS (ข้อมูลหนังสือ):-  
  TITLE / ชื่อเรื่อง: ADDITIONAL MATHS 360 E-BOOK BUNDLE (PRINT+EBOOK)
  AUTHORS / ผู้แต่ง: HO SOO THONG, DAVID KHOR NYAK HIONG, YAN KOW CHEONG
  PUBLISHER / สำนักพิมพ์: MARSHALL CAVENDISH
  YEAR PUBLISHED / ปีพิมพ์: 2016
  PRICE / ราคา: 985.00 Baht.
  ISBN-13: 9781099094873
  LEVEL/ระดับ: SECONDARY
  DIMENSIONS / ขนาด: 19*26 cm.
  WEIGHT / น้ำหนัก: 1125 g.
  PAGES / หน้า: 540 Pages.


 • ADOSPHERE 1:GUIDE PEDAGOGIQUE

  ฿979.00 ฿930.05

  PRODUCT DETAILS (ข้อมูลหนังสือ):-  
  TITLE / ชื่อเรื่อง: ADOSPHERE 1:GUIDE PEDAGOGIQUE
  AUTHORS / ผู้แต่ง: FEBIENNE GALLON, KATIA GRAU
  PUBLISHER / สำนักพิมพ์: HACHETTE                                          
  YEAR PUBLISHED / ปีพิมพ์: 2012
  PRICE / ราคา: 979.00  Baht.  
  ISBN-13: 978201158824
  LEVEL/ระดับ: LEVEL 1
  DIMENSIONS / ขนาด: 21*28.5 cm.
  WEIGHT / น้ำหนัก: 358 g.
  PAGES / หน้า: 143 Pages.


 • ADOSPHERE 2:GUIDE PEDAGOGIQUE

  ฿979.00 ฿930.05

  PRODUCT DETAILS (ข้อมูลหนังสือ):-  
  TITLE / ชื่อเรื่อง: ADOSPHERE 2:GUIDE PEDAGOGIQUE
  AUTHORS / ผู้แต่ง: FEBIENNE GALLON, KATIA GRAU
  PUBLISHER / สำนักพิมพ์: HACHETTE                                          
  YEAR PUBLISHED / ปีพิมพ์: 2012
  PRICE / ราคา: 979.00  Baht.  
  ISBN-13: 9782011558817
  LEVEL/ระดับ: LEVEL 2
  DIMENSIONS / ขนาด: 21*28.5 cm.
  WEIGHT / น้ำหนัก: 405 g.
  PAGES / หน้า: 159 Pages.


 • ADOSPHERE 2:LIVRE DU PROFESSEUR+CD-ROM&CD

  ฿1,199.00 ฿1,139.05

  PRODUCT DETAILS (ข้อมูลหนังสือ):-  
  TITLE / ชื่อเรื่อง: ADOSPHERE 2:LIVRE DU PROFESSEUR+CD-ROM&CD
  AUTHORS / ผู้แต่ง: FEBIENNE GALLON, KATIA GRAU
  PUBLISHER / สำนักพิมพ์: HACHETTE                                          
  YEAR PUBLISHED / ปีพิมพ์: 2012
  PRICE / ราคา: 1,199.00  Baht.  
  ISBN-13: 9782011557261
  LEVEL/ระดับ: LEVEL 2
  DIMENSIONS / ขนาด: 21*28.5 cm.
  WEIGHT / น้ำหนัก: 565 g.
  PAGES / หน้า: 192 Pages.


 • ADVANCED LEVEL PHYSICS (LAWS OF PHYSICS MADE INTUITIVE) PART 1

  ฿669.00 ฿635.55

  Title(ชื่อเรื่อง): ADVANCED LEVEL PHYSICS (LAWS OF PHYSICS MADE INTUITIVE) PART 1
  Author(ผู้แต่ง): TERENCE CHIEW
  Publisher(สำนักพิมพ์): SAP EDUCATION
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2015
  Price (ราคา): 669.00
  Level (ระดับ): YOUNG ADULT
  Dimension (ขนาด): 19 x 26 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 480 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 210 Pages
  Format (รูปแบบ): PAPERBACK
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ED
  ISBN: 9789814606776


 • ADVANCED LEVEL PHYSICS (LAWS OF PHYSICS MADE INTUITIVE) PART 2

  ฿669.00 ฿635.55

  Title(ชื่อเรื่อง): ADVANCED LEVEL PHYSICS (LAWS OF PHYSICS MADE INTUITIVE) PART 2
  Author(ผู้แต่ง): TERENCE CHIEW
  Publisher(สำนักพิมพ์): SAP EDUCATION
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2016
  Price (ราคา): 669.00
  Level (ระดับ): YOUNG ADULT
  Dimension (ขนาด): 19 x 26 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 340 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 184 Pages
  Format (รูปแบบ): PAPERBACK
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ED
  ISBN: 9789814739986


 • AMERICAN LIT 101

  ฿479.00 ฿455.05

  Title(ชื่อเรื่อง): AMERICAN LIT 101
  Author(ผู้แต่ง): BRIANNE KEITH
  Publisher(สำนักพิมพ์): PERFECTION LEARNING
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 479.00
  Level (ระดับ):
  Dimension (ขนาด): 14 x 19 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 360 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 256 Pages.
  Format (รูปแบบ): Hardcover
  Edition (พิมพ์ครั้งที่):
  ISBN: 9781440599682


 • BARRON’S 6 ACT PRACTICE TESTS 3ED.

  ฿595.00 ฿565.25

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S 6 ACT PRACTICE TESTS 3ED.
  Author(ผู้แต่ง): PATSY J. PRINCE, JAMES D. GIOVANNINI
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2018
  Price (ราคา): 595.00 Baht
  Level (ระดับ): YOUNG ADULT / AGE 16+
  Dimension (ขนาด): 19.8 X 27.6 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 910 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 597 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 3RD
  ISBN: 9781438010632


 • BARRON’S 6 GRE PRACTICE TESTS (3ED)

  ฿575.00 ฿546.25

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S 6 GRE PRACTICE TESTS (3ED)
  Author(ผู้แต่ง): DAVID FREELING AND VINCE KOTCHIAN
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2018
  Price (ราคา): 575.00
  Level (ระดับ): Adult
  Dimension (ขนาด): 21.2 x 27.8 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 565 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 342 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 3RD
  ISBN: 9781438011028


 • BARRON’S 6 SAT PRACTICE TESTS 3ED

  ฿575.00 ฿546.25

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S 6 SAT PRACTICE TESTS 3ED.
  Author(ผู้แต่ง): PHILIP GEER, STEPHEN A. REISS
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 575.00 Baht
  Level (ระดับ): YOUNG ADULT / AGE 16+
  Dimension (ขนาด): 21.3 X 27.6 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 820 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 534 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 3RD
  ISBN: 9781438009964


 • BARRON’S GRE MATH WORKBOOK 4ED.

  ฿575.00 ฿546.25

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S GRE MATH WORKBOOK 4ED.
  Author(ผู้แต่ง): BLAIR MADORE, Ph.D. AND DAVID FREELING
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2018
  Price (ราคา): 575.00
  Level (ระดับ): Adult
  Dimension (ขนาด): 21.4 x 27.7 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 555 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 336 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 4TH
  ISBN: 9781438011196


 • BARRON’S GRE VERBAL WORKBOOK 3ED.

  ฿575.00 ฿546.25

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S GRE VERBAL WORKBOOK 3ED.
  Author(ผู้แต่ง): PHILIP GEER
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 575.00 Baht
  Level (ระดับ): YOUNG ADULT & ADULT / AGE 18+
  Dimension (ขนาด): 21.3 X 27.6 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 590 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 369 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 3RD
  ISBN: 9781438009582


 • BARRON’S HOW TO PREPARE FOR THE GED TEST WITH CD-ROM (2ED)

  ฿999.00 ฿949.05

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S HOW TO PREPARE FOR THE GED TEST WITH CD-ROM (2ED)
  Author(ผู้แต่ง): CHRISTOPHER M. SHARPE, JOSEPH S. REDDY AND KELLY A. BATTLES
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 999.00
  Level (ระดับ): Secondary
  Dimension (ขนาด): 21.4 x 27.7 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 1240 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 756 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 2ND
  ISBN: 9781438076386


 • BARRON’S IB BIOLOGY:THE LEADER TEST PREPARATION

  ฿839.00 ฿797.05

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S IB BIOLOGY:THE LEADER TEST PREPARATION
  Author(ผู้แต่ง): CAMILLA C. WALCK, Ph.D.
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2014
  Price (ราคา): 839.00
  Level (ระดับ): Secondary
  Dimension (ขนาด): 21.7 X 27.7 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 905 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 567 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9781438003399


 • BARRON’S IB MATH STUDIES:THE LEADER TEST PREPARATION

  ฿839.00 ฿797.05

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S IB MATH STUDIES:THE LEADER TEST PREPARATION
  Author(ผู้แต่ง): ALLISON PAIGE BRUNER
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2014
  Price (ราคา): 839.00
  Level (ระดับ): Secondary
  Dimension (ขนาด): 21.4 X 27.7 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 750 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 458 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9781438003351


 • BARRON’S IELTS WITH MP3 (4ED)

  ฿785.00 ฿745.75

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S IELTS WITH MP3 (4ED)
  Author(ผู้แต่ง): DR. LIN LOUGHEED
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2016
  Price (ราคา): 785
  Level (ระดับ): IELTS
  Dimension (ขนาด): 21.4 x 27.7 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 870 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 521 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 4TH
  ISBN: 9781438076126


 • BARRON’S PASS KEY TO THE GED TEST(2ED)

  ฿335.00 ฿318.25

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S PASS KEY TO THE GED TEST(2ED)
  Author(ผู้แต่ง): CHRISTOPHER M. SHARPE, JOSEPH S. REDDY
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 335.00
  Level (ระดับ): Secondary
  Dimension (ขนาด): 15.2×22.8 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 390 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 402 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 2ND
  ISBN: 9781438008011


 • BARRON’S PASS KEY TO THE GRE (9ED)

  ฿335.00 ฿318.25

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S PASS KEY TO THE GRE (9ED)
  Author(ผู้แต่ง): SHARON WEINER GREEN, M.A. AND IRA K.WOLF, PH.D.
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 335.00
  Level (ระดับ): GRE
  Dimension (ขนาด): 15 x 23 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 320 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 324 Pages
  Format (รูปแบบ): paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 9ED
  ISBN: 9781438009124


 • BARRON’S PASS KEY TO THE NEW SAT (11ED)

  ฿375.00 ฿356.25

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S PASS KEY TO THE NEW SAT (11ED)
  Author(ผู้แต่ง): SHARON WEINER GREEN, M.A. AND IRA K.WOLF, PH.D.
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 375.00
  Level (ระดับ): SAT
  Dimension (ขนาด): 15 x 23 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 380 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 404 Pages
  Format (รูปแบบ): paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 11ED
  ISBN: 9781438009971


 • BARRON’S PRACTICE EXERCISES FOR THE TOEFL WITH CD 8ED.

  ฿1,175.00 ฿1,116.25

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S PRACTICE EXERCISES FOR THE TOEFL WITH CD 8ED.
  Author(ผู้แต่ง): PAMELA J. SHARPE, Ph.D.
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2015
  Price (ราคา): 1,175.00
  Level (ระดับ): TOEFL
  Dimension (ขนาด): 21.4x 27.7 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 935 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 571 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 8TH
  ISBN: 9781438075471


 • BARRON’S SAT READING WORKBOOK 2ED.

  ฿489.00 ฿464.55

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S SAT READING WORKBOOK 2ED.
  Author(ผู้แต่ง): BRIAN W. STEWART
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2019
  Price (ราคา): 489.00
  Level (ระดับ): SAT
  Dimension (ขนาด): 21.2 x 27.7 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 430 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 254 Pages
  Format (รูปแบบ): PAPERBACK
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 2ED
  ISBN: 9781438011776


 • BARRON’S SAT SUBJECT TEST MATH LEVEL 1(7ED)

  ฿775.00 ฿736.25

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S SAT SUBJECT TEST MATH LEVEL 1(7ED)
  Author(ผู้แต่ง): IRA K. WOLF, Ph.D.,
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2018
  Price (ราคา): 775.00
  Level (ระดับ): Secondary
  Dimension (ขนาด): 21.4 x 27.7 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 645 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 392 Pages
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 7TH
  ISBN: 9781438011332


 • BARRON’S SAT SUBJECT TEST MATH LEVEL 2. (13ED)

  ฿775.00 ฿736.25

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S SAT SUBJECT TEST MATH LEVEL 2. (13ED)
  Author(ผู้แต่ง): RICHARD KU, M.A.
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2018
  Price (ราคา): 775.00
  Level (ระดับ): Secondary
  Dimension (ขนาด): 21 x 27 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 575 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 351 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 13TH
  ISBN: 9781438011141


 • BARRON’S SAT WITH BONUS ONLINE TEST 29ED.

  ฿825.00 ฿783.75

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S SAT WITH BONUS ONLINE TEST 29ED.
  Author(ผู้แต่ง): SHARON WEINER GREEN, IRA WOLF,BRIAN W. STEWART
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 825.00 Baht
  Level (ระดับ): YOUNG ADULT / AGE 16+
  Dimension (ขนาด): 21.3 X 27.6 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 1590 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 1035 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 29TH
  ISBN: 9781438009988


 • BARRON’S SAT WRITING WORKBOOK 5ED.

  ฿539.00 ฿512.05

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S SAT WRITING WORKBOOK 5ED.
  Author(ผู้แต่ง): GEORGE EHRENHAFT
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2019
  Price (ราคา): 539.00
  Level (ระดับ): SAT
  Dimension (ขนาด): 21 x 26.8 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 625 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 396 Pages
  Format (รูปแบบ): PAPERBACK
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 5ED
  ISBN: 9781438011714


 • BARRON’S TOEIC WITH DOWLOADABLE AUDIO (8ED)

  ฿1,175.00 ฿1,116.25

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S TOEIC WITH DOWLOADABLE AUDIO (8ED)
  Author(ผู้แต่ง): DR.LIN LOUGHEED
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2018
  Price (ราคา): 1,175.00
  Level (ระดับ): TOEIC
  Dimension (ขนาด): 21.4 x 27.7 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 910 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 558 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 8TH
  ISBN: 9781438011837

   


 • BARRON’S WRITING FOR THE TOEFL IBT WITH AUDIO 6ED.

  ฿750.00 ฿712.50

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S WRITING FOR THE TOEFL IBT WITH AUDIO 6ED.
  Author(ผู้แต่ง): DR. LIN LOUGHEED
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 750.00 Baht
  Level (ระดับ): YOUNG ADULT & ADULT / AGE 18+
  Dimension (ขนาด): 21.3 X 27.6 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 500 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 309 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 6TH
  ISBN: 9781438077987


 • BARRON’S SAT 1600 WITH BONUS ONLINE TEST 6ED

  ฿839.00 ฿797.05

  Title(ชื่อเรื่อง): BARRON’S SAT 1600 WITH BONUS ONLINE TEST 6ED.
  Author(ผู้แต่ง): LINDA CARNEVALE, M.A. AND ROSELYN TEUKOLSKY, M.S.
  Publisher(สำนักพิมพ์): BARRON’S EDUCATIONAL SERIES
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 839.00
  Level (ระดับ): Secondary
  Dimension (ขนาด): 21.7 x 27.7 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 720 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 478 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 6TH
  ISBN: 9781438009995