ภาษาญี่ปุ่น

Showing 1–48 of 206 results

 • ‘เลียน’ แบบเด็กญี่ปุ่น ภาษาสุภาพ

  ฿195.00 ฿175.50

  ชื่อเรื่อง : ‘เลียน’ แบบเด็กญี่ปุ่น ภาษาสุภาพ
  ผู้แต่ง : ทากาชิ ไซโต้
  ผู้แปล : ดร.จารุนันท์  ธนสารสมบัติ
  สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2559 มีนาคม
  ราคา : 195 บาท    
  ISBN-13 :    9789744436504
  ขนาด(กXยXส) : 14.5*21*1.4 เซนติเมตร                 
  น้ำหนัก (g) : 280 กรัม    
  จำนวนหน้า : 224 หน้า        
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ
  หมวด : ภาษาญี่ปุ่น_เสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่น (ไวยากรณ์)
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป


 • ‘เลียน’ แบบเด็กญี่ปุ่น สุภาษิต-สำนวน

  ฿195.00 ฿175.50

  ชื่อเรื่อง : ‘เลียน’ แบบเด็กญี่ปุ่น สุภาษิต-สำนวน
  ผู้แต่ง : ทากาชิ ไซโต้
  ผู้แปล : สุภา ปัทมานันท์
  สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2559 มีนาคม
  ราคา : 195 บาท    
  ISBN-13 :    9789744436511
  ขนาด(กXยXส) : 14.5*21*1.4 เซนติเมตร                 
  น้ำหนัก (g) : 270  กรัม    
  จำนวนหน้า : 224 หน้า        
  ชนิดปก :  ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ
  หมวด : ภาษาญี่ปุ่น_เสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่น (คำศัพท์)
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป


 • ‘เลียน’ แบบเด็กญี่ปุ่น ภาษิตสี่ตัวอักษร

  ฿210.00 ฿189.00

  ชื่อเรื่อง : ‘เลียน’ แบบเด็กญี่ปุ่น ภาษิตสี่ตัวอักษร
  ผู้แต่ง  :ทากาชิ ไซโต้
  ผู้แปล : รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
  สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2559 มีนาคม
  ราคา : 210 บาท    
  ISBN-13 : 9789744436481
  ขนาด(กXยXส) : 14.5*21*1.5 เซนติเมตร                 
  น้ำหนัก (g) : 290 กรัม    
  จำนวนหน้า : 240 หน้า        
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ
  หมวด : ภาษาญี่ปุ่น_เสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่น (คำศัพท์)
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป


 • 1,000 ศัพท์ JLPT N5

  ฿200.00 ฿180.00
  ชื่อเรื่อง :1,000 ศัพท์ JLPT N5
  ผู้แต่ง :ARC ACADEMY
  ผู้แปล :วิภา  งามฉันทกร
  สำนักพิมพ์ :ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2561 พฤษภาคม
  ราคา :200 บาท
  ISBN-13 : 9789744437433
  ขนาด(กXยXส) :13*18.5*1.1 เซนติเมตร
  น้ำหนัก (g) :190 กรัม
  จำนวนหน้า : 184 หน้า
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ :2 สี (ชมพู – ดำ)
  หมวด :ภาษาญี่ปุ่น_เสริมการเรียน
  กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป

 • 1,500 ศัพท์ JLPT N4

  ฿200.00 ฿180.00
  ชื่อเรื่อง : 1,500 ศัพท์ JLPT N4
  ผู้แต่ง :ARC ACADEMY
  ผู้แปล :ผศ.ดร.ปิยนุช  วิริเยนะวัตร์
  สำนักพิมพ์ :ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2561 กันยายน
  ราคา :200 บาท
  ISBN-13 : 9789744437525
  ขนาด(กXยXส) :13*18.5*1.1  เซนติเมตร
  น้ำหนัก(g) :190 กรัม
  จำนวนหน้า :192 หน้า
  ชนิดปก :ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ :2 สี (ชมพู – ดำ)
  หมวด :ภาษาญี่ปุ่น_เสริมการเรียน
  กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป

 • 2,000 ศัพท์ JLPT N3

  ฿255.00 ฿229.50
  ชื่อเรื่อง :2,000 ศัพท์ JLPT N3
  ผู้แต่ง :ARC ACADEMY
  ผู้แปล :ประภา แสงทองสุข
  สำนักพิมพ์ :ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2561 กรกฎาคม
  ราคา :255 บาท
  ISBN-13 : 9789744437457
  ขนาด(กXยXส) :13*18.5*1.7 เซนติเมตร
  น้ำหนัก(g) :280 กรัม
  จำนวนหน้า :288 หน้า
  ชนิดปก :ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ :2 สี (ชมพู – ดำ)
  หมวด :ภาษาญี่ปุ่น_เสริมการเรียน
  กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป

 • 2,500 ศัพท์ JLPT N2

  ฿265.00 ฿238.50

  ชื่อเรื่อง :2,500 ศัพท์ JLPT N2
  ผู้แต่ง :ARC ACADEMY
  ผู้แปล :รศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, ดร.น้ำใส ตันติสุข
  สำนักพิมพ์ :ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ :1/2561 ตุลาคม
  ราคา :265 บาท
  ISBN-13 : 9789744437549
  ขนาด(กXยXส) :13*18.5*1.8 เซนติเมตร
  น้ำหนัก(g) :300 กรัม
  จำนวนหน้า :312 หน้า
  ชนิดปก :ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ :2 สี (ชมพู – ดำ)
  หมวด :ภาษาญี่ปุ่น_เสริมการเรียน
  กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป


 • 20 หัวข้อเด็ด พิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นกลาง

  ฿280.00 ฿210.00

  ผู้แต่ง:เอทสึโกะ โทโมมัทสึ และ มาซาโกะ วากุริ
  ผู้แปล:สมเกียรติ เชวงกิจวณิช


 • 200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4-N5

  ฿260.00 ฿234.00

  ชื่อเรื่อง : 200 รูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4-N5
  ผู้แต่ง : จุน มิยาโมโตะ, เอทสึโกะ โทโมมัทสึ และ มาซาโกะ วากุริ
  ผู้แปล : วีรวรรณ วชิรดิลก, น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ และ สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข
  สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีท


 • 200 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับต้น-กลาง+MP3 1 แผ่น

  ฿255.00 ฿229.50
  ชื่อเรื่อง :200 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับต้น-กลาง+MP3 1 แผ่น
  ผู้แต่ง :โทโมโกะ โมริโมโตะ, นาโอโกะ ทากาฮาชิ, ชิเอะ มัทสึโมโตะ
  ผู้แปล :ดร.ศิริลักษณ์  ศิริมาจันทร์
  สำนักพิมพ์ :ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2561 พฤษภาคม
  ราคา :255 บาท
  ISBN-13 : 9789744437402
  ขนาด(กXยXส) :14.5*21*1.3 เซนติเมตร
  น้ำหนัก(g) :310 กรัม
  จำนวนหน้า :232 หน้า
  ชนิดปก :ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ : 2 สี (ดำ-แดง)
  หมวด :ภาษาญี่ปุ่น
  กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป

 • 20หัวข้อเด็ด พิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นต้น

  ฿215.00 ฿161.25

  ผู้แต่ง: เอทสึโกะ โทโมมัทสึ และ มาซาโกะ วากุริ
  ผู้แปล: ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ


 • 210 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับกลาง-สูง+MP3 1 แผ่น

  ฿265.00 ฿238.50
  ชื่อเรื่อง :210 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับกลาง-สูง+MP3 1 แผ่น
  ผู้แต่ง :นาโอโกะ ทากาฮาชิ, ชิเอะ มัทสึโมโตะ, ชิซุกะ คุโรอิวะ
  ผู้แปล :เสาวนีย์ ภัทรากาญจน์, ปานชุตา ปานพรหม
  สำนักพิมพ์ :ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2561 สิงหาคม
  ราคา :265 บาท
  ISBN-13 : 9789744437471
  ขนาด(กXยXส) :14.5*21*1.4 เซนติเมตร
  น้ำหนัก(g) :320 กรัม
  จำนวนหน้า :240 หน้า
  ชนิดปก :ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ :2 สี (ดำ-แดง)
  หมวด :ภาษาญี่ปุ่น
  กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป

 • 3 วินาที ประโยคภาษาญี่ปุ่น ฉบับเข้มข้น+CD 1 แผ่น

  ฿189.00 ฿170.10

  ชื่อเรื่อง : 3 วินาที ประโยคภาษาญี่ปุ่น ฉบับเข้มข้น+CD 1 แผ่น
  ผู้แต่ง : ฟูจิ ฟูจิซากิ และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น TLS
  ผู้แปล : –
  สำนักพิมพ์ : บริษัท ไทยแลงเกวจ จำกัด
  ปีที่พิมพ์ : 1/2558 เมษายน
  ราคา : 189 บาท
  ISBN-13 : 9786169229407


 • 3,000 ศัพท์ JLPT N1

  ฿325.00 ฿292.50

  ชื่อเรื่อง : 3,000 ศัพท์ JLPT N1
  ผู้แต่ง : ARC ACADEMY
  ผู้แปล : ดร.เผ่าสถาพร ดวงแก้ว
  สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2562 มีนาคม
  ราคา : 325 บาท
  ISBN-13 : 9789744437600
  ขนาด(กXยXส) : 13*18.5*2.5 เซนติเมตร
  น้ำหนัก (g) : 370 กรัม
  จำนวนหน้า : 416 หน้า
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ : 2 สี (ชมพู – ดำ)
  หมวด : ภาษาญี่ปุ่น_เสริมการเรียน
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป


 • 4 KoMa จำญี่ปุ่นง่าย ๆ ด้วยการ์ตูน 4 ช่อง เล่ม 1

  ฿165.00 ฿148.50

  ผู้แต่ง ฮิโตโกะ ซาซากิ
  ผู้แปล ประพันธ์ รัตนสมบัติ


 • 4-KoMa จำญี่ปุ่นง่ายๆ ด้วยการ์ตูน 4 ช่อง เล่ม 2

  ฿165.00 ฿148.50

  ผู้แต่ง ฮิโตโกะ ซาซากิ
  ผู้แปล ประพันธ์ รัตนสมบัติ


 • 500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 1+MP3 1 แผ่น

  ฿325.00 ฿292.50

  ชื่อเรื่อง : 500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 1+MP3 1 แผ่น
  ผู้แต่ง : AJALT
  ผู้แปล : รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
  สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2562 มีนาคม
  ราคา : 325 บาท
  ISBN-13 : 9789744437617
  ขนาด(กXยXส) : 18.5*26*1.6 เซนติเมตร
  น้ำหนัก (g) : 620 กรัม
  จำนวนหน้า : 296 หน้า
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ : 2 สี (ดำ-ส้ม)
  หมวด : ภาษาญี่ปุ่น_เสริมการเรียน
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป


 • 500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 2+MP3 1 แผ่น

  ฿355.00 ฿319.50

  ชื่อเรื่อง : 500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน 2+MP3 1 แผ่น
  ผู้แต่ง : AJALT
  ผู้แปล : รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
  สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2562 มีนาคม
  ราคา : 355 บาท
  ISBN-13 : 9789744437624
  ขนาด(กXยXส) : 18.5*26*1.9 เซนติเมตร
  น้ำหนัก (g) : 710 กรัม
  จำนวนหน้า : 348 หน้า
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ : 2 สี (ดำ-ส้ม)
  หมวด : ภาษาญี่ปุ่น_เสริมการเรียน
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป


 • 500 คำถามตะลุย JLPT N1

  ฿250.00 ฿225.00

  ผู้แต่ง :โนริโกะ มัทสึโมโตะ และ ฮิโตโกะ ซาซากิ
  ผู้แปล :กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม


 • 500 คำถามตะลุย JLPT N3-N2

  ฿250.00 ฿187.50

  หมายเหตุ : หนังสือสภาพปานกลาง ลดพิเศษ

  ผู้แต่ง :โนริโกะ มัทสึโมโตะ และ ฮิโตโกะ ซาซากิ
  ผู้แปล :กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม


 • 500 คำถามตะลุย JLPT N5-N4

  ฿250.00 ฿187.50

  หมายเหตุ : หนังสือสภาพเก่า ลดพิเศษ

  ผู้แต่ง :โนริโกะ มัทสึโมโตะ และ ฮิโตโกะ ซาซากิ
  ผู้แปล :กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม


 • 500 รูปประโยค ภาษายี่ปุ่น N1-N3

  ฿280.00 ฿252.00

  ผู้แต่ง : เอทสึโกะ โทโมมัทสึ , จุน มิยาโมโตะ , มาซาโกะ วากุริ
  ผู้แปล : วีรวรรณ วชิรดิลก , น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ , สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข


 • 55 ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง+CD 1 แผ่น

  ฿285.00 ฿256.50
  ชื่อเรื่อง : 55 ก้าวสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง+CD 1 แผ่น
  ผู้แต่ง :เอทสึโกะ ฮิราอิ, ซาซิโกะ มิวะ
  ผู้แปล :รศ.ทัศนีย์  เมธาพิสิฐ
  สำนักพิมพ์ :ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2561 มกราคม
  ราคา :285 บาท
  ISBN-13 : 9789744437334
  ขนาด(กXยXส) :18.5*26*1.3 เซนติเมตร
  น้ำหนัก(g) :510 กรัม
  จำนวนหน้า :236 หน้า
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ
  หมวด :ภาษาญี่ปุ่น_เสริมการเรียน(ไวยากรณ์)
  กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป

 • 55 หัวข้อ ไวยากรณ์ญี่ปุ่นเปรียบเทียบ

  ฿200.00 ฿150.00

  ผู้แต่ง:มากิโกะ โอกาโมโตะ และ โยโกะ อุจิฮาระ
  ผู้แปล:สุภา ปัทมานันท์


 • 70 ภาษากายสไตล์ญี่ปุ่น

  ฿170.00 ฿153.00

  ชื่อเรื่อง : 70 ภาษากายสไตล์ญี่ปุ่น
  ผู้แต่ง : ฮามิรุ  อากี
  ผู้แปล : ตวงทิพย์  ตันชะโล
  สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2559 เมษายน
  ราคา : 170 บาท    
  ISBN-13 :    9789744436610
  ขนาด(กXยXส) : 13*18.5*1 เซนติเมตร                 
  น้ำหนัก (g) : 160 กรัม    
  จำนวนหน้า : 164 หน้า        
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ :  2 สี (ดำ-เขียว)
  หมวด : วัฒนธรรม
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป


 • 80 คำกริยาวิเศษณ์ลงท้ายด้วย “ริ”

  ฿150.00 ฿135.00

  ชื่อเรื่อง : 80 คำกริยาวิเศษณ์ลงท้ายด้วย “ริ”
  ผู้แต่ง : ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
  ผู้แปล : –
  สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/กันยายน 2555
  ราคา : 150 บาท


 • 82 คำกริยาวิเศษณ์ นิ โตะ อิชิ

  ฿150.00 ฿135.00

  ผู้แต่ง :ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม


 • FAQ เจแปน กับ เดวิด เทน ตอน การดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

  ฿155.00 ฿139.50

  ชื่อเรื่อง : FAQ เจแปน กับ เดวิด เทน ตอน การดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
  ผู้แต่ง : เดวิด เทน
  ผู้แปล : ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์
  สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2558 กันยายน    
  ราคา : 155 บาท    
  ISBN-13 : 9789744436337
  ขนาด(กXยXส) : 13*18.5*0.9 เซนติเมตร                 
  น้ำหนัก (g) : 140 กรัม    
  จำนวนหน้า : 136 หน้า        
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ : 2 สี (ดำ-แดง)
  หมวด : ภาษาญี่ปุ่น_วัฒนธรรม
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป


 • GO! JLPT N2 ไวยากรณ์

  ฿295.00 ฿265.50

  ชื่อเรื่อง : GO! JLPT N2 ไวยากรณ์
  ผู้แต่ง : เอทสึโกะ โทโมมัทสึ, ซาชิ ฟุกุชิมะ, คาโอริ นากามุระ
  ผู้แปล : เมธี ธรรมพิภพ
  สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2559 กันยายน
  ราคา : 295 บาท
  ISBN-13 : 9789744436740
  ขนาด(กXยXส) : 18.5*26*1.5 เซนติเมตร
  น้ำหนัก (g) : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 280 หน้า
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ
  หมวด : ภาษาญี่ปุ่น_เสริมการเรียน (เตรียมสอบวัดระดับ)
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป


 • GO! JLPT N3 คันจิ

  ฿240.00 ฿216.00

  ชื่อเรื่อง : GO! JLPT N3 คันจิ
  ผู้แต่ง : เรโกะ อิชิอิ, มาซาโกะ อาโอยางิ, ฮิเดโกะ ซูซูกิ, มิโฮะ ทากางิ, เรียวโกะ โมริตะ และ ฮิโรโกะ ยามาซากิ
  ผู้แปล : ดร.จารุนันท์  ธนสารสมบัติ
  สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2559 ตุลาคม
  ราคา : 240 บาท    
  ISBN-13 :    9789744436764
  ขนาด(กXยXส) : 18.5*26*1 เซนติเมตร                 
  น้ำหนัก (g) : 370 กรัม    
  จำนวนหน้า : 184 หน้า        
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ :  ขาว-ดำ
  หมวด : ภาษาญี่ปุ่น_เสริมการเรียน (เตรียมสอบวัดระดับ)
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป


 • GO! JLPT N3 ไวยากรณ์

  ฿240.00 ฿216.00

  ชื่อเรื่อง : GO! JLPT N3 ไวยากรณ์
  ผู้แต่ง : เอทสึโกะ โทโมมัทสึ, ซาชิ ฟุกุชิม, คาโอริ นากามุระ
  ผู้แปล : รศ.ทัศนีย์  เมธาพิสิฐ
  สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2558 พฤศจิกายน
  ราคา : 240 บาท    
  ISBN-13 :    9789744436436
  ขนาด(กXยXส) : 18.5*26*1.1 เซนติเมตร                 
  น้ำหนัก (g) : 340 กรัม    
  จำนวนหน้า : 184 หน้า        
  ชนิดปก :  ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ
  หมวด : ภาษาญี่ปุ่น_เสริมทักษะ
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป


 • GO! JLPT N4 ไวยากรณ์

  ฿220.00 ฿198.00

  ชื่อเรื่อง : GO! JLPT N4 ไวยากรณ์
  ผู้แต่ง : เอทสึโกะ โทโมมัทสึ, ซาชิ ฟุกุชิมะ. คาโอริ นากามุระ
  ผู้แปล : รศ.ดร.บุษบา  บรรจงมณี
  สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ :    1/2558 ตุลาคม
  ราคา : 220 บาท    
  ISBN-13 :    9789744436368
  ขนาด(กXยXส) : 18.5*26*1 เซนติเมตร                 
  น้ำหนัก (g) : 345 กรัม    
  จำนวนหน้า : 168 หน้า        
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ
  หมวด : ภาษาญี่ปุ่น_เสริมทักษะ
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป


 • GOI ศัพท์อัพเลเวล ระดับกลาง+CD

  ฿195.00 ฿175.50

  ชื่อเรื่อง : GOI ศัพท์อัพเลเวล ระดับกลาง+CD
  ผู้แต่ง : โนริอากิ คิโนชิตะ, อาซาโกะ มิทสิฮาชิ, มากิโกะ มารุยามะ
  ผู้แปล : ดร.ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์
  สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2559 มิถุนายน
  ราคา : 195 บาท    
  ISBN-13 :    9789744436634
  ขนาด(กXยXส) : 18.5*26*0.9 เซนติเมตร                 
  น้ำหนัก (g) : 350 กรัม    
  จำนวนหน้า : 160 หน้า        
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ :   ขาว-ดำ
  หมวด : ภาษาญี่ปุ่น_คำศัพท์
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป


 • Hello AEC ญี่ปุ่น

  ฿165.00 ฿148.50

  ผู้แต่ง : คาซูมิ ศรีจักรวาฬ, รศ.วีรวรรณ วชิรดิลก


 • J-BIZ email ตอบทันใจใน 1 นาที

  ฿280.00 ฿252.00

  ชื่อเรื่อง : J-BIZ email ตอบทันใจใน 1 นาที
  ผู้แต่ง : อายูมิ  คามิงากิ
  ผู้แปล : เสาวนีย์  ภัทรากาญจน์
  สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2558 ตุลาคม
  ราคา : 280 บาท    
  ISBN-13 :    9789744436382
  ขนาด(กXยXส) : 13*18.5*2 เซนติเมตร                 
  น้ำหนัก (g) : 320 กรัม    
  จำนวนหน้า : 328 หน้า        
  ชนิดปก :  ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ :  2 สี (ดำ-ชมพู)
  หมวด : ภาษาญี่ปุ่น_เสริมทักษะ
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป


 • J-NEWS 40 ฟังข่าวญี่ปุ่นระดับกลาง+CD 1 แผ่น

  ฿225.00 ฿202.50

  ชื่อเรื่อง : J-NEWS 40 ฟังข่าวญี่ปุ่นระดับกลาง+CD 1 แผ่น
  ผู้แต่ง : ยูมิ เซงาวะ, ซาจิโกะ คามิยะ และ ซาดายูกิ คิตามุระ
  ผู้แปล : รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
  สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2558 มีนาคม
  ราคา : 225


 • J-Slang ศัพท์แสงสแลงญี่ปุ่น

  ฿185.00 ฿166.50

  ชื่อเรื่อง :J-Slang ศัพท์แสงสแลงญี่ปุ่น
  ผู้แต่ง :นางิโกะ นิชิงะคิ, ดร.ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์
  ผู้แปล :-
  สำนักพิมพ์ :ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ :1/2562 มกราคม
  ราคา :185 บาท
  ISBN-13:9789744437563
  ขนาด(กXยXส) :14.5*21*0.9 เซนติเมตร
  น้ำหนัก(g) :180 กรัม
  จำนวนหน้า :152 หน้า
  ชนิดปก :ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ :2 สี (ดำ-แดง)
  หมวด :ภาษาญี่ปุ่น_เสริมการเรียน
  กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป


 • J-Tales เรียนภาษาญี่ปุ่นจากนิทาน+CD

  ฿196.00 ฿176.40

  ผู้แต่ง ฮิโรโกะ ซาโนะ, นพวรรณ บุญสม


 • Kanji Quiz ปริศนาคันจิ 9 ช่อง

  ฿195.00 ฿175.50

  ผู้แต่ง ทสึงิโอะ นางาอิ / จิณะ วรยุทธนาการ


 • NEJ เทคนิคเรียนญี่ปุ่นชั้นต้นแนวใหม่+MP3 1 แผ่น

  ฿265.00 ฿238.50

  ชื่อเรื่อง : NEJ เทคนิคเรียนญี่ปุ่นชั้นต้นแนวใหม่+MP3 1 แผ่น
  ผู้แต่ง : โคอิชิ นิชิงุจิ
  ผู้แปล : กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
  สำนักพิมพ์ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2558 กุมภาพันธ์
  ราคา : 265 บ


 • NIHONGO YOROSHIKU เล่ม 2

  ฿165.00 ฿50.00

  ชื่อเรื่อง : NIHONGO YOROSHIKU เล่ม 2
  ผู้แต่ง : วันชัย สีลพัทธ์กุล, ประภา แสงทองสุข, จุฒารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์

  หนังสือสภาพเก่า / ลดพิเศษ


 • NIHONGO YOROSHIKU เล่ม 3

  ฿185.00 ฿50.00

  ชื่อเรื่อง : NIHONGO YOROSHIKU เล่ม 3
  ผู้แต่ง : จุฒารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์, รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
  ผู้แปล : –
  สำนักพิมพ์ : สสท.ภาษาและวัฒนธรรม
  ปีที่พิมพ์ : 2550
  ราคา : 185 บาท
  ISBN-13 : 9789748326238
  ขนาด (กxยxส) : 18.5 x 26 เซนติเมตร
  น้ำหนัก : 480 กรัม
  จำนวนหน้า :
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
  หมวดหนังสือ : ภาษาญี่ปุ่น

  หนังสือสภาพเก่า / ลดพิเศษ


 • Shimbun ญี่ปุ่นเชิงข่าว

  ฿250.00 ฿187.50

  ผู้แต่ง โอซามุ มิซุทานิ / โนบุโกะ มิซุทานิ
  ผู้แปล รศ.ตรีทิพย์ รัตนไพศาล / ผศ.สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์


 • SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 การฟัง+MP3 1 แผ่น

  ฿250.00 ฿225.00
  ชื่อเรื่อง :SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 การฟัง+MP3 1 แผ่น
  ผู้แต่ง :ซาโตโกะ อาริตะ, ริเอะ คุโรเอะ, นาโอโกะ ทากาฮาชิม, ชิทซึกะ คุโรอิวะ
  ผู้แปล :กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
  สำนักพิมพ์ :ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2561 กุมภาพันธ์
  ราคา :250 บาท
  ISBN-13 : 9789744437372
  ขนาด(กXยXส) :18.5*26*0.9 เซนติเมตร
  น้ำหนัก(g) :350 กรัม
  จำนวนหน้า :156 หน้า
  ชนิดปก :ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ :ขาว-ดำ
  หมวด :ภาษาญี่ปุ่น_เตรียมสอบวัดระดับ
  กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป

 • SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 การอ่าน

  ฿230.00 ฿207.00
  ชื่อเรื่อง :SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 การอ่าน
  ผู้แต่ง :รินะ คุวาฮาระ, ริเอะ คิบายาชิ
  ผู้แปล :สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
  สำนักพิมพ์ :ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ :1/2561 กุมภาพันธ์
  ราคา :230 บาท
  ISBN-13 : 9789744437365
  ขนาด(กXยXส) :18.5*26*0.8 เซนติเมตร
  น้ำหนัก(g) :320 กรัม
  จำนวนหน้า :152 หน้า
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ :ขาว-ดำ
  หมวด :ภาษาญี่ปุ่น_เตรียมสอบวัดระดับ
  กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป

 • SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 คำศัพท์+CD 1 แผ่น

  ฿235.00 ฿211.50
  ชื่อเรื่อง :SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 คำศัพท์+CD 1 แผ่น
  ผู้แต่ง :โทโมโกะ โมริโมโตะ, นาโอโกะ ทากาฮาชิ, ชิเอะ มัทสึโมโตะ, ชิทซึกะ คุโรอิวะ
  ผู้แปล :สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
  สำนักพิมพ์ :ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ : 1/2561 กุมภาพันธ์
  ราคา :235 บาท
  ISBN-13 : 9789744437341
  ขนาด(กXยXส) :18.5*26*0.9 เซนติเมตร
  น้ำหนัก(g) :340 กรัม
  จำนวนหน้า :148 หน้า
  ชนิดปก :ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ
  หมวด :ภาษาญี่ปุ่น_เตรียมสอบวัดระดับ
  กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป

 • SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 ไวยากรณ์

  ฿220.00 ฿198.00
  ชื่อเรื่อง :SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 ไวยากรณ์
  ผู้แต่ง :รินะ คุวาฮาระ, วากานะ โอโนทซึกะ
  ผู้แปล :สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
  สำนักพิมพ์ :ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ปีที่พิมพ์ :1/2561 กุมภาพันธ์
  ราคา :220 บาท
  ISBN-13 : 9789744437389
  ขนาด(กXยXส) :18.5*26*0.8 เซนติเมตร
  น้ำหนัก(g) :290 กรัม
  จำนวนหน้า :136 หน้า
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ :ขาว-ดำ
  หมวด :ภาษาญี่ปุ่น_เตรียมสอบวัดระดับ
  กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียน, นักศึกษา, บุคคลทั่วไป

 • STEP UP คำกริยาญี่ปุ่น

  ฿190.00 ฿142.50

  หมายเหตุ : หนังสือสภาพปานกลาง ลดพิเศษ

  ผู้แต่ง : ซายากะ คุราชินะ