การจัดการทั่วไป

แสดง 5 รายการ

 • การบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management)

  ฿220.00 ฿198.00

  ชื่อเรื่อง : การบริหารการจัดซื้อ (Purchasing Management)
  ผู้แต่ง : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล        
  ผู้แปล : –
  สำนักพิมพ์ :  บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด
  ปีที่พิมพ์ : 1/2558 กันยายน    
  ราคา : 220 บาท        
  ISBN-13 :     9786167880136
  ขนาด(กXยXส) : 18.5*26*1.3 เซนติเมตร             
  น้ำหนัก (g) :  470 กรัม    
  จำนวนหน้า :  268 หน้า    
  ชนิดปก : ปกอ่อน       
  เนื้อในพิมพ์ :  ขาว-ดำ    
  หมวด : บริหารธุรกิจ
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป


 • ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของการขนส่ง (Transport Safety and Environment)

  ฿180.00 ฿162.00

  ชื่อเรื่อง : ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของการขนส่ง (Transport Safety and Environment)
  ผู้แต่ง : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล        
  ผู้แปล : –
  สำนักพิมพ์ :  บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด
  ปีที่พิมพ์ : 1/2559 พฤศจิกายน    
  ราคา : 180 บาท        
  ISBN-13 :     9786167880181
  ขนาด(กXยXส) : 18.5*26*1 เซนติเมตร             
  น้ำหนัก (g) : 380 กรัม    
  จำนวนหน้า :  212 หน้า    
  ชนิดปก : ปกอ่อน       
  เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ    
  หมวด : บริหารธุรกิจ    
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป   


 • พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)

  ฿100.00 ฿90.00

  ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
  ผู้แต่ง : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
  ผู้แปล : –
  สำนักพิมพ์ : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิซซิ่ง จำกัด
  ปีที่พิมพ์ : 1/2558 มิถุนายน
  ราคา : 100 บาท
  ISBN-13 : 9786167880112
  ขนาด(กXยXส) : 18.5*26*0.6 เซนติเมตร
  น้ำหนัก (g) : 240 กรัม
  จำนวนหน้า : 124 หน้า
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ
  หมวด : บริหารธุรกิจ
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป


 • สร้างกิจการให้ตัวเอง

  ฿250.00 ฿225.00

  ผู้แต่ง : David Lester
  ผู้แปล : รศ.สุพรรณี ปิ่นมณี


 • เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)

  ฿150.00 ฿135.00

  ชื่อเรื่อง : เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
  ผู้แต่ง : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล    
  ผู้แปล : –
  สำนักพิมพ์ : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิซซิ่ง จำกัด
  ปีที่พิมพ์ : 1/2558 พฤษภาคม    
  ราคา : 150 บาท
  ISBN-13 : 9786167880105
  ขนาด(กXยXส) : 18.5*26*1 เซนติเมตร    
  น้ำหนัก (g) : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 204 หน้า
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ
  หมวด : บริหารธุรกิจ
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป