คณิตศาสตร์

แสดง 25 รายการ

 • IQ MATHS FOR PRESCHOOLERS BOOK 1

  ฿199.00 ฿189.05

  Title(ชื่อเรื่อง): IQ MATHS FOR PRESCHOOLERS BOOK 1
  Author(ผู้แต่ง): LEE-ANN GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2012
  Price (ราคา): 199.00 Baht
  Level (ระดับ): PRE-PRIMARY / AGE 5-7
  Dimension (ขนาด): 20.9 X 29.5 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 385 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 106 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814326711


 • IQ MATHS FOR PRESCHOOLERS BOOK 2

  ฿199.00 ฿189.05

  Title(ชื่อเรื่อง): IQ MATHS FOR PRESCHOOLERS BOOK 2
  Author(ผู้แต่ง): LEE-ANN GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2012
  Price (ราคา): 199.00 Baht
  Level (ระดับ): PRE-PRIMARY / AGE 5-7
  Dimension (ขนาด): 20.9 X 29.5 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 390 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 111 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814326728


 • LOWER PRIMARY MATHS ACTIVITIES & PUZZLES

  ฿309.00 ฿293.55

  Title(ชื่อเรื่อง): LOWER PRIMARY MATHS ACTIVITIES & PUZZLES
  Author(ผู้แต่ง): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 309.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 9+
  Dimension (ขนาด): 19 X 26 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 315 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 104 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814783378


 • PRE-PRIMARY ONE MATHS TUTOR BOOK 1

  ฿415.00 ฿394.25

  Title(ชื่อเรื่อง): PRE-PRIMARY ONE MATHS TUTOR BOOK 1
  Author(ผู้แต่ง): LEE-ANN GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2013
  Price (ราคา): 415.00 Baht
  Level (ระดับ): PRE-PRIMARY / AGE 5+
  Dimension (ขนาด): 21 X 29.5 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 675 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 197 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814326766


 • PRE-PRIMARY ONE MATHS TUTOR BOOK 2

  ฿415.00 ฿394.25

  Title(ชื่อเรื่อง): PRE-PRIMARY ONE MATHS TUTOR BOOK 2
  Author(ผู้แต่ง): LEE-ANN GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2013
  Price (ราคา): 415.00 Baht
  Level (ระดับ): PRE-PRIMARY / AGE 5+
  Dimension (ขนาด): 20.9 X 29.5 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 690 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 206 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814326773


 • PRE-PRIMARY ONE MATHS TUTOR BOOK 3

  ฿465.00 ฿441.75

  Title(ชื่อเรื่อง): PRE-PRIMARY ONE MATHS TUTOR BOOK 3
  Author(ผู้แต่ง): LEE ANN-GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2013
  Price (ราคา): 465.00 Baht
  Level (ระดับ): PRE-PRIMARY / AGE 6+
  Dimension (ขนาด): 20.9 X 29.5 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 965 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 281 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814326780


 • PRE-PRIMARY ONE MATHS TUTOR BOOK 4

  ฿465.00 ฿441.75

  Title(ชื่อเรื่อง): PRE-PRIMARY ONE MATHS TUTOR BOOK 4
  Author(ผู้แต่ง): LEE ANN GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2013
  Price (ราคา): 465.00 Baht
  Level (ระดับ): PRE-PRIMARY / AGE 6+
  Dimension (ขนาด): 20.9 X 29.5 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 915 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 273 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814326797


 • PRE-SCHOOL NUMBERS TO 10 BOOK 1

  ฿179.00 ฿170.05

  Title(ชื่อเรื่อง): PRE-SCHOOL NUMBERS TO 10 BOOK 1
  Author(ผู้แต่ง): LEE-ANN GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 179.00 Baht
  Level (ระดับ): PRE-PRIMARY & PRIMARY / AGE 5-7
  Dimension (ขนาด): 20.7 X 27.3 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 225 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 64 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814783088


 • PRE-SCHOOL NUMBERS TO 20 BOOK 4

  ฿179.00 ฿170.05

  Title(ชื่อเรื่อง): PRE-SCHOOL NUMBERS TO 20 BOOK 4
  Author(ผู้แต่ง): LEE-ANN GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 179.00 Baht
  Level (ระดับ): PRE-PRIMARY / AGE 5-7
  Dimension (ขนาด): 20.8 X 27.3 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 230 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 64 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814783156


 • PRE-SCHOOL ORDINAL NUMBERS AND POSITION BOOK3

  ฿179.00 ฿170.05

  Title(ชื่อเรื่อง): PRE-SCHOOL ORDINAL NUMBERS AND POSITION BOOK3
  Author(ผู้แต่ง): LEE ANN GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 179.00 Baht
  Level (ระดับ): PRE-PRIMARY / AGE 5-7
  Dimension (ขนาด): 21 X 27.6 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 230 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 64 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814783132


 • PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 1A

  ฿465.00 ฿441.75

  Title(ชื่อเรื่อง): PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 1A
  Author(ผู้แต่ง): LEE- ANN GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2014
  Price (ราคา): 465.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 6+
  Dimension (ขนาด): 21 X 29.8cm.
  Weight (น้ำหนัก): 1210 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 528 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814326940


 • PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 1B

  ฿465.00 ฿441.75

  Title(ชื่อเรื่อง): PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 1B
  Author(ผู้แต่ง): LEE-ANN GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2015
  Price (ราคา): 465.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 6+
  Dimension (ขนาด): 20.9 X 29.5cm.
  Weight (น้ำหนัก): 1230 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 539 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814564489


 • PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 2A

  ฿465.00 ฿441.75

  Title(ชื่อเรื่อง): PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 2A
  Author(ผู้แต่ง): LEE ANN GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2016
  Price (ราคา): 465.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 7+
  Dimension (ขนาด): 20.9 X 29.5cm.
  Weight (น้ำหนัก): 1230 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 537 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814564779


 • PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 2B- NEW

  ฿465.00 ฿441.75

  Title(ชื่อเรื่อง): PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 2B- NEW
  Author(ผู้แต่ง): LEE-ANN
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 465.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 7+
  Dimension (ขนาด): 20.9 X 29.5cm.
  Weight (น้ำหนัก): 1440 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 635 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814564953


 • PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 3A

  ฿465.00 ฿441.75

  Title(ชื่อเรื่อง): PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 3A
  Author(ผู้แต่ง): RAYMOND MURPHY
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2015
  Price (ราคา): 465.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 8+
  Dimension (ขนาด): 19 X 25.8cm.
  Weight (น้ำหนัก): 880 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 477 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814564601


 • PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 3B

  ฿465.00 ฿441.75

  Title(ชื่อเรื่อง): PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 3B
  Author(ผู้แต่ง): LEE ANN
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2016
  Price (ราคา): 465.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 8+
  Dimension (ขนาด): 19 X 25.8cm.
  Weight (น้ำหนัก): 1140 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 646 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814564687


 • PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 4A-REVISED ED.

  ฿465.00 ฿441.75

  Title(ชื่อเรื่อง): PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 4A-REVISED ED.
  Author(ผู้แต่ง): LEE-ANN
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 465.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 9+
  Dimension (ขนาด): 19 X 25.8cm.
  Weight (น้ำหนัก): 1135 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 625 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814564854


 • PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 4B – V. 2 (NEW)

  ฿309.00 ฿293.55

  Title(ชื่อเรื่อง): PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 4B – V. 2 (NEW)
  Author(ผู้แต่ง): LEE-ANN GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 309.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 9+
  Dimension (ขนาด): 19 X 25.8 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 580 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 316 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814783057


 • PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 5A – V.1 ( NEW)

  ฿350.00 ฿332.50

  Title(ชื่อเรื่อง): PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 5A – V.1 ( NEW)
  Author(ผู้แต่ง): LEE -ANN GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 350.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 10+
  Dimension (ขนาด): 19 X 25.8cm.
  Weight (น้ำหนัก): 635 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 343 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814783026


 • PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 5A – V.2( NEW)

  ฿350.00 ฿332.50

  Title(ชื่อเรื่อง): PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 5A – V.2( NEW)
  Author(ผู้แต่ง): LEE-ANN GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 350.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 10+
  Dimension (ขนาด): 19 X 25.8cm.
  Weight (น้ำหนัก): 765 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 403 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814783033


 • PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 5B

  ฿465.00 ฿441.75

  Title(ชื่อเรื่อง): PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 5B
  Author(ผู้แต่ง): LEE-ANN GOH,
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2017
  Price (ราคา): 465.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 10+
  Dimension (ขนาด): 19 X 26 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 1180 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 664 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814783224


 • PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 6A (NEW)

  ฿465.00 ฿441.75

  Title(ชื่อเรื่อง): PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 6A (NEW)
  Author(ผู้แต่ง): LEE-ANN GOH
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2018
  Price (ราคา): 465.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 11+
  Dimension (ขนาด): 18.8 X 26cm.
  Weight (น้ำหนัก): 1200 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 665 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814783705


 • PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 6B – NEW

  ฿465.00 ฿441.75

  Title(ชื่อเรื่อง): PRIMARY MATHEMATICS TUTOR 6B – NEW
  Author(ผู้แต่ง): LEE- ANN GOH.
  Publisher(สำนักพิมพ์): CASCO PUBLICATIONS PTE LTD
  Publication Date (ปีพิมพ์): 2018
  Price (ราคา): 465.00 Baht
  Level (ระดับ): PRIMARY / AGE 11+
  Dimension (ขนาด): 18.8 X 25.8 cm.
  Weight (น้ำหนัก): 830 g.
  Pages (จำนวนหน้า): 456 Pages.
  Format (รูปแบบ): Paperback
  Edition (พิมพ์ครั้งที่): 1ST
  ISBN: 9789814783712


 • Smart Kids คณิตศาสตร์ อนุบาล 2

  ฿100.00 ฿90.00
  ชื่อเรื่อง :Smart Kids คณิตศาสตร์ อนุบาล 2
  ผู้แต่ง :ชัยบวร พิพัฒนเสริญ
  ผู้แปล :-
  สำนักพิมพ์ :รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ
  ปีที่พิมพ์ :1/2560 ธันวาคม
  ราคา :100 บาท
  ISBN-13 : 8859010200168
  ขนาด(กXยXส) :18.5*26*0.4 เซนติเมตร
  น้ำหนัก(g) :160 กรัม
  จำนวนหน้า :80 หน้า
  ชนิดปก : ปกอ่อน
  เนื้อในพิมพ์ : พิมพ์สี
  หมวด :หนังสือเด็ก
  กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียนระดับปฐมวัย, ผู้ปกครอง, คุณครู

 • Smart Kids คณิตศาสตร์ เตรียมอนุบาล

  ฿80.00 ฿72.00

  เนื้อหา
  “Smart Kids คณิตศาสตร์” หนังสือคณิตศาสตร์ฉบับสองภาษา ได้นำเทคนิคให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ไปพร้อมกันอย่างกลมกลืน ไม่เบื่อ รู้สึกสนุก คุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง สามารถนำไปใช้สอนในการปูพื้นฐานในการคิดให้แก่เด็กในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ต่อไป มีทั้งหมด 3 เล่ม คือ เตรียมอนุบาล อนุบาล1 และ อนุบาล2
  “Smart Kids คณิตศาสตร์ เตรียมอนุบาล” เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา
  แบบเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
  แบบฝึกหัดคัดลายมือ
  แบบฝึกระบายสีภาพ
  สำหรับหลักสูตรภาอังกฤษ หรือโรงเรียนนานาชาติ
  แบบฝึกหัดเรียนรู้ ตัวเลขไทยและอารบิก

  จัดทำโดย ฝ่ายขาย บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด