รถเข็นของฉัน
การบริหารการผลิต (Production Management)

การบริหารการผลิต (Production Management)

มีสินค้าพร้อมส่ง
รหัสสินค้า
9789742800444
ผู้แต่ง :ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ราคาปก 250.00 THB ลด 25 THB (10%) ราคาพิเศษ 225.00 THB

ชื่อเรื่อง :  การบริหารการผลิต (Production Management)
ผู้แต่ง :  ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล 
ผู้แปล : -
สำนักพิมพ์ :บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิซซิ่ง จำกัด
ปีที่พิมพ์ : 1/2557 มกราคม 
ราคา : 250 บาท 
ISBN-13 : 9789742800444 
ขนาด(กXยXส) :18.5*26*1.7 เซนติเม ตร       
น้ำหนัก(g) :560 กรัม  
จำนวนหน้า :314 หน้า  
ชนิดปก :      ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ :   ขาว-ดำ
หมวด : บริหารธุรกิจ
กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป

เนื้อหา
 การบริหารการผลิต เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม พ.ศ.2548) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 นอกจากนั้นหลักสูตรนี้สอดคล้องกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
การวางแผนและควบคุมผลิต และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมบทเรียน 14 บทเรียน ดังนี้
●บทที่ 1 บทนำของการบริหารการผลิต   ●บทที่ 2 การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการผลิต
●บทที่ 3 การออกแบบผลิตภัณฑ์    ●บทที่ 4 กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิต
●บทที่ 5 การวางผังโรงงาน    ●บทที่ 6 การจัดการโครงการ
●บทที่ 7 โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเซน  ●บทที่ 8 กำลังการผลิตและการวางแผนการผลิตรวม
●บทที่ 9 การจัดตารางการผลิต    ●บทที่ 10 การบริหาการผลิตแบบทันเวลาพอดี
●บทที่ 11 การวางแผนความต้องการการวัสดุ  ●บทที่ 12 การบริการคุณภาพ
●บทที่ 13 การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์  
●บทที่ 14 การบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:การบริหารการผลิต (Production Management)