รถเข็นของฉัน
 1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับ DK ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องไม่ชำรุด มีรอยพับ ฉีก ขาด) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า DK ยินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
 2. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง ไปรษณีย์, EMS หรือ ขนส่ง สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ
 3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง DK เช่น ส่งของให้ท่าน ไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทางDK ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่โดย DK เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 4. สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจาก DK ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
 5. เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ [email protected] และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อ DK ได้รับคำร้องของท่าน DK จะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 6. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
  • 1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.dktoday.co.th
  • 2 สินค้าที่ถูกเขียน ฉีก ขาด มีรอยพับ หรือเปียกน้ำ
  • 3 สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืน DK ของลูกค้าเอง
  • 4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
  • 5 สินค้าที่เป็นสินค้าลดราคาพิเศษ

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า