รถเข็นของฉัน

บริหารและการจัดการ

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

43 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. -10%
  images

  MIND MAP VOCABULARY

  ราคาพิเศษ THB360.00 ราคาปก THB400.00
 2. -55%
  TQC AND TPM

  TQC AND TPM

  ราคาพิเศษ THB50.00 ราคาปก THB110.00
 3. -81%
  100 ถาม - ตอบ 5 ส.

  100 ถาม - ตอบ 5 ส.

  ราคาพิเศษ THB50.00 ราคาปก THB260.00
 4. -72%
  Management by Quality(MBQ)

  Management by Quality(MBQ)

  ราคาพิเศษ THB50.00 ราคาปก THB180.00
 5. -80%
  ถกคุณภาพ

  ถกคุณภาพ

  ราคาพิเศษ THB50.00 ราคาปก THB250.00
 6. -25%
  หลักการตลาด

  หลักการตลาด

  ราคาพิเศษ THB105.00 ราคาปก THB140.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

43 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า